ZI-503 Allen Bolts

 
Hexagon Socket Screws (Allen Bolt)
M4 S = 3 mm
M5 S = 4 mm
M6 S = 5 mm
M8 S = 6 mm
M10 S = 8 mm
M12 S = 10 mm
M16 S = 14 mm
M20 S = 17 mm

Overcollars MU : M6
Overcollars MUX : M6

SRX Joining Clips 80 to 160 mm Ø (SRX 12) : M6
SRX Joining Clips 200 to 450 mm Ø (SRX 13) : M8
SRX Joining Clips 500 to 1000 mm Ø (SRX 19) : M10

SS Joining Clips : M4