HS Tender Text

Forks Manufacturing Form

Stahl verz. oder V2A (1.4301) : ____________

F1 "Parallel" oder "Glatt" (*) : _____________

F2 "Parallel" oder "Glatt" (*) : _____________

F3 "Parallel" oder "Glatt" (*) : _____________

(*) "Glatt" nur von 80 bis 200 mm Ø

L1 von 80 bis 450 mm Ø = min. 100 mm

L1 von 500 bis 1000 mm Ø = min. 150 mm

Alpha Winkel : ______ °

d1 : _______ mm                        A : ________ mm

d2 : _______ mm                        B : ________ mm

d3 : _______ mm                        C : ________ mm